Днес, 17 Февруари
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Близнаци
Претрупани сте с работа и не можете да разчитане на никого да ви помогне да се справите с нея. Колегите ви, не само че не ви съдействат, но ви натоварват и с личните си проблеми.